Logistiek
40
20

Logistiek

Vele trainers zijn van mening dat een proactieve manier van voetballen niet meer weg te denken is binnen het moderne hedendaagse voetbal. Met deze gedachtegang ontwikkelden wij in de afgelopen jaren de PROSOCCER METHOD® die alle moderne trainingstechnieken bevat om een proactieve voetballer op te leiden. De PROSOCCER METHOD® handelt over het inschatten van situaties die zich mogelijks kunnen voltrekken na een gegeven situatie. Wij trachten namelijk onze spelers constant uitdagingen voor te schotelen waarbij men steeds opnieuw moet nadenken om tot oplossingen te komen. Dit maakt dat men intelligent en creatief wordt en men bijgevolg snel en correct kan handelen binnen de gegeven situatie. 

Wanneer we wedstrijden analyseren komen we tot de constatatie dat er van een moderne speler, ongeacht het niveau, meer dan enkel voetballende kwaliteiten wordt vereist. Daardoor hecht de PROSOCCER METHOD® heel veel belang aan een complete opleiding van de voetballer. Zo moet een speler niet enkel getraind worden in de perform-zone (zowel in B+ als in B-), maar ook de andere aspecten van het voetballen mogen niet uit het oog worden verloren.

Fundamenten

Binnen de PROSOCCER METHOD® zal de nadruk hoofdzakelijk liggen op zowel de aanvallende als verdedigende competenties. Naast de verdedigende competenties zoals positie, duelkracht, interceptie wordt er dan ook veel gewerkt aan de aanvallende competenties zoals alle mogelijke trap- & pastechnieken naast de traditionele techniekbewegingen zoals schaar, overstap, etc. Gelijklopend met deze technische opleiding wordt er ook enorm veel aandacht besteed aan het tactisch, fysisch en mentale vermogen van de jeugdvoetballer. 
Daardoor werken wij volgens 4 belangrijke pijlers binnen een Proactieve opleiding:

  • Position
  • Game-reading
  • Decision making
  • Perform

De kleurenpyramide geeft een indicatie aan wat het makkelijkst te trainen is.
Dit is namelijk de opleiding van een reactieve voetballer die training krijgt in de fysische en technische parameters.

Proactive Analysis
40

Proactive Analysis

De Prosoccer Method® omhelst de complete opleiding van een proactieve voetballer. De 4 standaardpijlers voor een speler (technisch - tactisch - fysisch - mentaal) zijn binnen iedere Prosoccer Method® training aanwezig. De werking gaat echter nog verder want op stages leggen wij ook accenten op een 5e pijler die namelijk handelt over ‘Voorbereiding’. Dit is een ruime verzameling van punten die ook belangrijk zijn om als voetballer wel voorbereid aan de aftrap te komen. Dit omvat kennis van spelregels, video-analyses, voedingsgewoontes, kennis van materiaal,… 

Met deze manier van trainen ontwikkelen wij een moderne voetballer die reeds van bij de jeugd proactief observeert, denkt en handelt. 

Dit zorgt er voor dat de voetballer in staat is om zo veel meer te betekenen voor en binnen het team zonder de basisvereisten van een speler uit het oog te verliezen. De denkwijze handelt dan ook over het verdedigend en aanvallend proactief voetballen.
Concreet betekent dit dat het verdedigend proactief voetballen handelt over het zo snel en juist mogelijk in balbezit komen door het innemen van de juiste posities op het terrein en het aanvallen van de bal waar nodig. Aanvallend proactief voetballen handelt over het zo snel en juist mogelijk tot een doelkans komen door het innemen van de juiste posities tov medespelers en tegenspelers.