Our Goals and objectives

De Prosave Method® heeft verschillende doelstelling voor ogen.

Prioritair is uiteraard het aanbieden van een moderne totaalopleiding van een jeugdkeeper geheel binnen de eigen mogelijkheden en talenten van het kind. Dit trachten wij te realiseren met het inrichten van keepertrainingen en stages.

Een andere doelstelling is het algemeen bewustmaken dat een moderne keepersopleiding en training niet enkel een meerwaarde zijn voor de keeper maar het volledige team hiervan kan profiteren. 
Daarom organiseert Prosave clinics met Guy Martens als spreker die eigen werkmethodes en ervaringen deelt.