Our goals and objectives

De Prosoccer Method® heeft verschillende doelstelling voor ogen.

Prioritair is uiteraard het aanbieden van een moderne totaalopleiding van een voetbalspeler geheel binnen de eigen mogelijkheden en talenten van het kind. Dit trachten wij te realiseren met het inrichten van voetbaltrainingen en stages.

Een andere doelstelling is het algemeen bewustmaken dat een moderne voetbalopleiding en training niet enkel een meerwaarde zijn voor de speler maar het volledige team hiervan kan profiteren. 
Daarom organiseert Prosoccer clinics met Tony Sergeant als spreker die eigen werkmethodes en ervaringen deelt.