Meet the team

Edwin De Brauwere

Algemeen manager - Voorzitter

Marcel Goessens

Ondervoorzitter Public Relations

Sylvie Uyterhaegen

Sportief Coördinator initiatie voetbal en kiné

Kristof Sas

Pro Medical sportarts

Antoni Coussement

Sportief Coördinator Prosave - Keeperacademie

Sebastian Vanommeslaeghe

Sportief Coördinator Voetbalschool