Visie

Het programma is specifiek ontwikkeld voor jongens en meisjes die vanaf de leeftijd van 4 jaar willen aan sport doen. We starten met dit programma passend in de filosofie dat kinderen te weinig bewegingservaring opdoen, dat jongeren eerst hun lichaam moeten beheersen en pas daarna de bal of het voetbalspel, dat de ontwikkeling van het atletisch vermogen cruciaal is in de opleiding van sporters en voetballers

Kinderen trainen veel te vroeg sportspecifiek. Een betere algemene motorische ontwikkeling en basis moet het kind later tijdens wedstrijdsituaties in staat stellen veel gemakkelijker te reageren.  

De kinderen leren op een pedagogische verantwoorde manier omgaan met de bal en met de medespelers om zo coördinatie en inzicht op te doen voor latere voetbalspel.

Werking

 •  Trainingen starten op zaterdag 16 september van 13u-14u De trainingen gaan door in de sporthal T` Rosco te Ronse

Aanmelden gebeurt op zaterdag namiddag in de sporthal, rond 12u45 zodat iedereen klaar is om 13u. in Promethod-uitrusting.
De training begint met een kort gesprekje met de trainer in de kleedkamer. Daarna trekken we, ieder met zijn bal, naar het terrein dat al klaargezet werd. De training is tezelfdertijd ernstig, afwisselend en opbouwend. Af en toe wordt ze onderbroken voor een drink- of rustpauze.
De training duurt 1u. Dan helpt iedereen mee om, samen met de trainer, alle materialen terug op hun plaats te zetten. Daarna is iedereen vrij om te douchen en zich te kleden.

 • Trainer is Sylvie Uyterhaegen , gsm nr. 0474/57.26.21
 • Kledij

Iedereen die zijn inschrijvingsgeld betaald heeft volgens de afspraak, krijgt van Hattrick een gratis uitrusting ter beschikking . Het gaat om een voetbaltrui en een voetbalbroekje.

Voor in de sporthal gebruiken we indoor voetbalschoenen of sportschoenen voor indoor voetbal, koop geen dure voetbalschoenen .

 

 • Verzekering

Alle deelnemers worden door de vzw Voetbalschool Hattrick afdoende verzekerd. Dit betekent dat alle toeslag voor medische verzorging door de verzekering terugbetaald wordt, rekening houdend met het maximum voor de terugbetaling en een franchise van 24,79 € per persoon en per ongeval.
Mocht er iets gebeuren, dan worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd via het gsm-nummer dat ze hebben opgegeven bij de inschrijving.

 • Verwittigen

Wij verwachten dan ook van de ouders dat zij er alles aan doen opdat de spelertjes altijd en op tijd aanwezig zijn op de trainingen. Wie alsnog belet moet geven om een ernstige reden, verwittigt minsten een dag daarvoor de trainer, die daar dan kan mee rekening houden bij de voorbereiding van de training.

 • Attitude

  Een profvoetballer moet beschikken over een grote dosis discipline, respect en ambitie. Van de deelnemers van de Hattrick Voetbalschool wordt niets minder verwacht, ook al zijn ze nog maar “profvoetballer in spe”. Maar ook dit behoort tot hun vorming voor later.

  De trainer en begeleiders zullen hier ook speciale aandacht aan besteden tijdens de trainingen. Dat betekent: gevolg geven aan hun richtlijnen, alles net houden, respect voor infrastructuur en materiaal, sportieve inzet tonen. Op al deze vlakken mogen ze zonder probleem de beste zijn...

  Door de inschrijving verklaarden alle verantwoordelijke ouders zich akkoord met het schoolreglement , dat dus onverkort van toepassing zal zijn. 

Prijs

De prijs voor 20 trainingen , inclusief kledijpakket Jako en verzekering is 185€

Bij inschrijving via de website krijgt u van ons een bevestigingsmail met alle nodige info.