Logistiek

Vele trainers zijn van mening dat een proactieve manier van keepen niet meer weg te denken is binnen het moderne hedendaagse voetbal. Met deze gedachtegang ontwikkelden wij in de afgelopen jaren de PROSAVE METHOD® die alle moderne trainingstechnieken bevat om een proactieve keeper op te leiden.
Waar er bij veel clubs nog wordt gewerkt op een reactieve manier (perform-fase) van keepen, namelijk het ontwikkelen van een ‘lijnkeeper’ die enkel wordt gebruikt om doelpogingen te neutraliseren, gaat de Prosave Method® zo veel verder. Wij trachten namelijk onze keepers constant uitdagingen voor te schotelen waarbij men steeds opnieuw moet nadenken om tot oplossingen te komen. Dit maakt dat men intelligent en creatief wordt en men bijgevolg snel en correct kan handelen binnen de gegeven situatie.
Wanneer we wedstrijden analyseren komen we tot de constatatie dat er van een moderne doelman, ongeacht het niveau, ook heel veel voetballende kwaliteiten wordt vereist. Daardoor hecht de Prosave Method® heel veel belang aan een complete opleiding van de keeper. Zo moet een keeper niet enkel moet getraind worden in de perform-zone (zowel in B+ als in B-), maar ook de andere aspecten van het keepen niet uit het oog mogen worden verloren.

Fundamenten

 

Naast de verdedigende competenties zoals de klem- & valtechnieken, wordt er dan ook veel gewerkt aan de aanvallende competenties zoals alle mogelijke trap- & gooitechnieken. Gelijklopend met deze technische opleiding wordt er ook enorm veel aandacht besteed aan het tactisch en mentale vermogen van de jeugdkeeper.
Daardoor werken wij volgens 4 belangrijke pijlers binnen een Proactieve opleiding:

Position

Game-reading

Decision making

Perform

De kleurenpyramide geeft een indicatie aan wat het makkelijkst te trainen is.
Dit is namelijk de opleiding van een reactieve doelman die training krijgt in de fysische en technische parameters.

Proactive Analysis

De Prosave Method® omhelst de complete opleiding van een proactieve keeper. De 4 standaardpijlers voor een keeper (technisch - tactisch - fysisch - mentaal) zijn binnen iedere Prosave Method® training aanwezig. De werking gaat echter nog verder want op stages leggen wij ook accenten op een 5e pijler die namelijk handelt over ‘Voorbereiding’. Dit is een ruime verzameling van punten die ook belangrijk zijn om als keeper wel voorbereid aan de aftrap te komen. Dit omvat kennis van spelregels, video-analyses, voedingsgewoontes, kennis van materiaal,…

Met deze manier van trainen ontwikkelen wij een moderne keeper die reeds van bij de jeugd proactief observeert, denkt en handelt.

Dit zorgt er voor dat de doelman in staat is om zo veel meer te betekenen voor en binnen het team zonder de basisvereisten van een doelman uit het oog te verliezen.
Concreet betekent dit dat proactief keepen handelt over het zo snel en hoog mogelijk in balbezit komen door het innemen van de juiste posities en het aanvallen van de bal waar nodig.
Hierdoor verhindert men doelpogingen nog voor deze gevaarlijk kunnen worden.